Credit Intelligence logo

CISRO s.r.o. vám ponúka individuálne riešenia konsolidácie IT infraštruktúry. Vaše IT vám pomôžeme nielen konsolidovať, ale budeme s vami spolupracovať aj na vytváraní architektúry, ktorá vám pomôže v budúcnosti rásť a uľahčí prechod na nové cloud riešenia.

 

 RIEŠENIA A SLUŽBY 

O spoločnosti

O nás

- rozvoj stratégií špecifických pre geografickú polohu
- riešenia požiadaviek konsolidácie IT potrieb daného odvetvia
- konsolidácia hardware, konsolidácia serverov, konsolidácia diskových polí, návrh IT architektúry
- konsolidácia operačných systémov, virtualizácia
- konsolidácia procesov (návrh štandardov, príprava plánov a prevádzkových postupov)

Konsolidácia a migrácia dátových centier vám dáva príležitosť na modernicáciu pôvodnej infraštruktúry a aplikácií. Cisro s.r.o. vám pomôže pri návrhu aplikácií s novou IT infraštruktúrou.