Credit Intelligence logo

Riešenia a služby

Backup a zálohovanie dát

Náš tím profesionálov vám zabezpečí zálohovanie a obnovu dát z virtuálnych serverov, databáz, z lokálnych súborov z HDD, Flash, DVD a iných periférií. Neodbornou zálohou alebo obnovou dát riskujete stratu prístupu ako aj úplné zničenie dát.

 • Pravidelná ochrana dát dôležitých pre kritické aplikácie
 • Návrh procesov zálohovania a obnovy dát
 • Optimalizácia, implementácia procesov zálohovania a testovanie obnovy dát
 • Meranie dĺžky zálohovacieho okna a dĺžky obnovy dát

Zálohovanie slúži na ochranu a správu zákazníckych dát umiestnených na serveroch v dátových centrách alebo priamo u zákazníka. Cisro s.r.o. vám zabezpečí zálohovanie, obnovu a archiváciu dát všetkých operačných systémov, databáz a aplikácií. Ponúkame široké spektrum technológií a riešení procesov zálohovania a obnovy dát.

Disaster Recovery Plan

Pre plynulé fungovanie každej organizácie je dôležité mať pripravený Disaster Recovery (DR) plán. Ten sa zameriava na zvládnutie neplánovaných udalostí a minimalizovanie potenciálnych škôd a rizík súvisiacich so vznikom neplánovanej situácie. Všetci vieme, že "neplánované" je synonymom pre "chaotické" - pokiaľ nastane neočakávaná situácia, ľudia začnú jednať chaoticky, lebo na ňu nie sú pripravení. V kritickej situácii nie je čas na dlhé premýšľanie a plánovanie. Pokiaľ nebudete mať vopred pripravený podrobný plán pre zvládanie nečakaných situácií, bude chaos dlhší a dôsledky katastrofálnejšie - a to znamená riziko, že vaša firma príde o klientov a ľudia o svoju prácu.

Naši konzultanti zanalyzujú vaše procesy, určia, ktoré aplikácie sú pre váš biznis kritické a pripravia dokumentáciu k jednotlivým bodom Distaster Recovery plánu. Máme nástroje, znalosti a skúsenosti potrebné k vypracovaniu a realizácii plánu obnovy, ktorý bude zodpovedať vašim obchodným požiadavkám.

Archivácia

Hlavným zmyslom zálohovania a archivácie dát  je možnosť vrátiť sa k predchádzajúcim verziám a navrátiť dáta do stavu pred tým, ako došlo k chybe úložiska, ľudskej chybe, alebo prírodnej katastrofe. Medzi najdôležitejšie patria dokumenty a dáta v informačných systémoch.

Neoddeliteľnou súčasťou zálohovania je archivácia. Rozdiel medzi týmito dvoma činnosťami spočíva vo vytváraní / nevytváraní kópií. Zatiaľ čo pri zálohovaní vzniká kópia dát, archiváciou presúvame dáta na iný typ úložiska (často s nižšími prevádzkovými nákladmi), nevzniká žiadna kópia.

 • Analyzovanie dát vhodných pre archiváciu
 • Návrh vhodnej architektúry a zariadení pre archiviáciu
 • Impelmentácia riešenia

K archivácii sa pristupuje predovšetkým z legislatívnych a ekonomických dôvodov, keď je nutné niektoré informácie uchovávať aj desiatky rokov, pričom sa aktívne nevyužívajú a zbytočne by zaberali kapacitu úložného priestoru, ktorá môže byť využitá na nové dáta. Avšak aj archívne údaje je vhodné zálohovať, alebo aspoň replikovať na viac miest, aby nedošlo k ich nenávratnej strate.

Virtualizácia

Prečo virtualizovať?
Virtualizácia dát umožňuje okamžitý prístup ku všetkým vašim dátam - tak ako potrebujete a vtedy, kedy potrebujete.

Rozdiel medzi lídrami a ostatnými spoločnosťami v dnešnej dobe závisí aj od efektívneho využívania veľkého množstva dát. Rýchlosť, ktorou sa zamestnanci dostanú k informáciám, ktoré práve potrebujú, znamená efetívnejšie využívanie ich pracovného času a rýchlejší reakčný čas - či už vzťahu k externým alebo interným klientom. A to znamená konkurenčnú výhodu pre vás.

 • Návrh vhodného riešenia
 • Implementácia a testovanie

Výhody virtualizácie

 • Využívajte vaše dáta naplno - rýchlejšie a presnejšie analýzy zohľadňújúce, čo najviac relevantných hľadísk a faktorov.
 • Umožnite svojim klientom okamžitý prístup ku všetkým údajom, ktoré potrebujú, spôsobom, akým chcú.
 • Rýchlejšie reagujte na neustále sa meniace potreby  - päť až desaťkrát kratší čas na návrh riešenia ako pri tradičných dátových integráciách.
 • Virtualizácia šetrí váš čas aj peniaze efektívnejším využivaním dát.

Operačné systémy - OS

Pri návrhu vhodného riešenia operačného systému používame široké spektrum softvéru od rôznych nadnárodných spoločností:

 • operačné systémy (Microsoft Windows, Linux, Solaris, Mac OS)
 • kancelárske balíky (Microsoft Office, OpenOffice)
 • serverové produkty (Microsoft Exchange Server, Office Sharepoint Server atď.)
 • serverové a desktop riešenia GNU/Linux a Unix

Oblasť operačných systémov poskytuje firmám široké možnosti a preto vybrať si to správne riešenie si vyžaduje návrh od firmy, ktorá sa tejto problematike venuje profesionálne. Spoločnosť Cisro s.r.o. má za sebou veľa projektov pre nadnárodné spoločnosti ako aj pre menšie firmy. Nechajte návrh, implementáciu a testovanie OS na nás.

Databázová vrstva

Navrhneme, implementujeme a otestujeme databázový systém presne podľa vašich požiadaviek. Správne rozvrhnutie databáz je základným stavebným kameňom k bezpečnosti, stabilite a rýchlosti vašej aplikácie. Nielen v prostredí internetu, ale aj v prostredí intranetu je nutné dbať na vysokú úroveň zabezpečenia.

 • analyzujeme vaše potreby
 • navrhneme vhodné databázové prostredie
 • navrhneme vhodnú štruktúru databázového riešenia
 • navrhneme spôsob licencovania
 • navrhneme front-end rozhranie
 • naprogramujeme obslužnú aplikáciu k databáze
 • zabezpečíme optimalizáciu a testovanie

Cloud

PaaS (Platform as a Service) sa používa pre aplikácie a ďalší vývoj a zároveň poskytuje komponenty cloudu pre softvér. Vývojári získajú so služnou PaaS prostredie, kde môžu vyvýjať alebo prispôsobovať aplikácie. PaaS zabezpečuje vývoj, testovanie a nasadenie aplikácií rýchlejšie, jednoduchšie a nákladovo efektívnejšie. S touto technológiou môžu podnikové operácie alebo poskytovatelia tretích strán spravovať operačné systémy, virtualizáciu, servery, dátové úložiská, siete ako aj samotný softvér PaaS. Vývojari spravujú aplikácie.

SaaS (Software as a Service) predstavuje najväčší trh s cloud službami a stále rýchlo rastie. SaaS využíva web pre poskytovanie aplikácií, ktoré sú spravované prostredníctvom predajcu tretej strany a ktorého užívateľské rozhranie je prístupné na strane klienta. Väčšinu SaaS aplikácií možno spustiť priamo z webového prehliadača bez potreby sťahovania alebo inštalácie, hoci niektoré aplikácie vyžadujú pluginy.

Infraštruktúra služieb v cloude, známa ako Infrastructure as a Service (IaaS)  je samoobslužný model pre prístup, monitorovanie a správu vzdialených dátových centier, ako napríklad dátové úložiská, siete a sieťové služby (napr. firewally). Namiesto potreby nakúpiť drahý hardvér môžu používatelia zakúpiť IaaS na základe spotreby - podobne ako u elektrickej energie.

E-learning

SYSTÉM RIADENIA – LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)

E-learning znamená efektívne využívanie technologických nástrojov - výpočtovej techniky a internetu - na vyúčbu. E-learning využíva elektronicé materiály a didaktické pomôcky na efektívne dosiahnutie cieľov vzdelávania. V našom prostredí je spájaný najmä so štúdiom v rámci LMS (Learning Management System).

E-learning je edukačný proces využívajúci informačné a komunikačné technológie k tvorbe kurzov, k distribúcii študijného obsahu, ku komunikácii medzi študentmi a pedagógmi a k riadeniu štúdia.

E-learning využíva rôzne multimediálne prvky ako napríklad:

 • prezentácie a texty s odkazmi
 • animované sekvencie a video snímky
 • zdieľanie pracovnej plochy
 • komunikáciu s lektorom a spolužiakmi
 • testovanie

SYSTÉM RIADENIA VZDELÁVACIEHO OBSAHU – LCMS (LEARNING CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

LCMS umožňuje tvorbu, aktualizáciu a správu obsahu vzdelávacích programov a ich následné nasadenie a zverejnenie v systéme riadenia vzdelávania.

Spoločnosť Cisro s.r.o. vám zabezpečí poradenstvo v oblasti návrhu, výberu a implementácie LMS a LCSM systému, ako aj tvorbu obsahu a prípravu SCORM balíčkov. SCORM (Sharable Content Object Reference Model) je technický štandard pre programátorov, ako napísať kód tak, aby fungoval aj s ostatným e-learning softvérom.